Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, bir iş yerinde çalışan işçilerin bulundukları yerlerde var olması gereken sağlık şartlarıdır. Bununla birlikte, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca, iş yerinde kullanılan alet, makine ve ham maddeler yüzünden ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına engel olacak tedbir ve araçlar ile iş kazalarını önlemek adına iş yerinde bulunması gereken araçlar ve alınacak güvenlik tedbirleri de belirlenmiştir.

Her işveren, iş yerinde çalışan işçilerin sağlığını ve iş yerinin güvenliğini sağlamak için İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü tarafından belirtilen kurallara uymak zorundadır. Bununla birlikte, iş yeri bünyesinde çalışan işçiler de tüzükte yer alan usullere ve şartlara uymakla yükümlüdür.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Mevzuatının Detayları 2019 – 2020 Güncel Durum

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile bir iş yerinin iş güvenliği ve iş yeri bünyesinde çalışan işçilerin sağlığının güvence altına alınması amaçlanmaktadır.

Önsöz ve genel hükümler bölümleri ile başlayan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü içerisinde iş yerinde kullanılan alet ve makinelerden bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak tedbirlere, motorlu arabalarda alınacak güvenli tedbirlerden fırınlarda ve ocaklarda alınacak güvenlik tedbirlerine kadar tüm sektörleri ilgilendiren detaylı koşul ve yönetmelikler bulunmaktadır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nde Alınan Tedbirler

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü içerisinde işyerlerinde bulunması gereken genel sağlık kurallarından, kullanılacak araçlara ve iş kazalarını önlemek adına yapılması gerekenlere kadar pek çok tedbir bulunmakta.

İşçi sağlığının ve iş güvenliğinin korunması ve sürdürülmesi amacıyla tüzükte alınan bazı tedbirler ise şu şekilde:

  • İş yerindeki sağlık şartları ve iş yerinde alınması gereken güvenlik tedbirleri,
  • İşçilere ait olan yatıp kalkma yerlerinde ve iş yerindeki diğer müştemilatta olması gereken genel sağlık şartları ve güvenlik tedbirleri,
  • İş yerlerinde bazı çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek potansiyel sağlık sorunlarına engel olacak tedbirler,
  • Mesleki hastalıklara karşı alınacak tedbirler,
  • Kimyasal etkilere, mekanik nedenlere, kullanılan ham maddelere ve iş yerinin sahip olduğu özelliklerden doğabilecek mesleki sağlık sorunlarına karşı alınacak özel tedbirler,
  • İş kazalarına karşı alınacak tıbbi tedbirler, iş yerlerinde bulundurulması gereken ilk yardım ve tedavi malzemeleri,
  • İş yeri yangınlarına karşı alınacak güvenlik tedbirleri,
  • İş kazalarını önlemek adına bulundurulması gereken araçlar ve alınması gereken güvenlik tedbirleri,
  • İş yeri tesisatlarının bakım ve onarım işlemlerinde alınması gereken güvenlik tedbirleri,
  • Kişisel korunma araçları.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Nedir?

Tüzük, herhangi bir kurumun, bir derneğin veya bir örgütün çalışmalarını, yönetim ve yürütme işlerini düzenleyen ve hükümleri ancak o kurumun sahip olduğu yetkili organlar tarafından değiştirilebilen ya da kaldırılabilen maddelerin bütünüdür.

Bu bağlamda, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü de iş yerinde faaliyet gösteren işçilerin sağlığının ve iş güvenliğinin korunması ve sürdürülmesi amacıyla derlenen maddeler bütünü olarak tanımlanır.

Türkiye’de Resmi Gazete’de yayımlanan kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, tebliğler, yönetmelikler ve diğer idari düzenleyici işlemler güncel olarak Mevzuat Bilgi Sistemi’nde yayımlanmaktadır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmelik Maddeleri

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü yönetmelik maddeleri, Türk Tabipleri Birliği internet sitesinde yayımlanmaktadır. Tüm maddeleri Türk Tabipler Birliği web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 2019 – 2020 Güncel Durum

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hakkında en sık sorulan sorular, tüzüğün yürürlükte olup olmadığına dair sorulardır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hakkında yayımlanan yürürlükten kaldırılma ve benzeri haberler, tüzükle ilgili merak uyandıran konuların bu noktada yoğunlaşmasına neden olmuştur.

Bu konuda en çok merak edilen soruların cevaplarını blog yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Yürürlükte mi?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, 23 Temmuz 2014 tarihinde 29069 sayılı Resmi Gazete tüzüğü ile yürürlükten kaldırılmıştır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük’ün yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 9 Aralık 2013 tarihli ve 18201 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Yerine Ne Geldi?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır, çünkü iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemelere 3008, 931, 1475 ve 4857 gibi İş Kanunlarında yer verilmiştir.

4857 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun geçici ikinci maddesine göre, İş Kanunu maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin aykırı olmayan hükümlerinin, 6331 sayılı kanunda öngörülen yükümlülükler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edileceği söylenmiştir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Ne Zaman Yürürlükten Kaldırıldı?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, 23.07.2014 tarihli ve 29069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Benzer Makaleler

UKOME Nedir?

Ulaşım, trafik ve toplu taşımayı ilgilendiren sektörlerde görev alan kişilerin sıklıkla duyduğu UKOME, Büyükşehir Belediyelerinin görev, sorumluluk ve yetki alanlında kalan bölgelerdeki trafik ve ulaşımla