Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Tevkifat nedir? Nasıl hesaplanır?


Personel taşımacılığında KDV Tevkifatı konusuna değinmeden önce, tevkifatın ne olduğunu anlamak gerekmektedir.

TDK’ya göre “tevkifat”ın kelime anlamı: Para konusunda kesintilerdir. Vergiler üzerinde bölüşme ve kesinti yapmak anlamına gelir. Tevkifat; devletin alacağı KDV’yi sadece satıcıdan almak yerine, ödemenin düzgün ve düzenli olması için hem alıcı hem de satıcı arasında bölüştürerek her ikisinden de almasıdır. 


İki çeşit tevkifat vardır:


1- KDV Tevkifatı:  Mal veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, alıcılardan
bazen tamamı (tam tevkifat) bazen de kanunda belirlenen oranda kesinti yapılarak
(kısmi tevkifat) satıcıya değil de vergi dairesine vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir. Maliye Bakanlığı, vergi alacağını güvence altına almak için bu
uygulamayı gerçekleştirmektedir.


2- Gelir Vergisi Tevkifatı: Gelir vergisi yasasının 94. maddesinde yer alan gelir türleri
üzerinden, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş oranlarda yapılan kesintilerdir.

Personel Taşımacılığında KDV Tevkifatı Ne Kadardır?

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı uygulayacak alıcılar 117 Seri
No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde belirtilmiştir, personel servisi
taşımacılığı da kısmi tevkifata tabiidir.

Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları girmektedir.
Bir taşımacılık işinin servis taşımacılığı hizmeti olarak tevkifata tabi tutulabilmesi için,

  • belli güzergahlar dahilinde yapılması,
  • hizmetin alıcısı ile satıcısı arasındaki anlaşma uyarınca belirli bir dönem süresince devam etmesi,
  • fiilen yapılması, gibi durumlar göz önünde bulundurulmaktadır.


KDV genel uygulama tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin
(I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki taşımacılık hizmeti alımlarında (5/10)
oranında KDV tevkifatı (kısmi tevkifat) uygulanır.

Servis hizmetinin, personelin kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmamaktadır. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilecektir.

Kaynaklar:
Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer Vergisi Sirküleri

Benzer Makaleler

UKOME Nedir?

Ulaşım, trafik ve toplu taşımayı ilgilendiren sektörlerde görev alan kişilerin sıklıkla duyduğu UKOME, Büyükşehir Belediyelerinin görev, sorumluluk ve yetki alanlında kalan bölgelerdeki trafik ve ulaşımla

blank

L Plaka Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Türkiye’nin ve hatta dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul’un en önemli sorunlarının başında trafik problemi geliyor. 2019 yılının Mayıs ayında yapılan bir araştırmaya göre,