Personel servisi ve okul servisi gibi taşımacılık hizmeti veren firmaların büyükşehir belediyesinden aldıkları belgeye güzergah izin belgesi adı verilir. Bununla birlikte, turizm sektöründe yer alan firmaların da güzergah belgesi alması gerekir. Yol belgesi olmadan taşımacılık yapmak, cezai yaptırımları beraberinde getirir.

Bugüne kadar İstanbul
Büyükşehir Belediyesi
’ne bizzat başvurarak alınan güzergah belgesi, 2019 yılı
itibariyle online başvuru ile alınabiliyor. Bu yöntemle, özellikle sözleşme
yenileme ve okul başlangıcı dönemlerinde ortaya çıkan yoğunluğun ortadan
kaldırılması hedefleniyor.

Güzergah İzin Belgesi – Yol Güzergah Belgesi Almak İçin Yapılması Gereken İşlemler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetki sınırlarında personel servisi hizmeti veren firmaların servis taşımacılığı yol belgesi alması gerekiyor. Personel servisi güzergah belgesi almak için yerine getirilmesi gereken şartlar ise şu şekilde:

 • Firmanın öncelikle servis taşımacılığı yetki belgesi başvurusunda bulunması gerekiyor.
 • A grubu tüzel kişilerin başvurularında, firma içerisinde bir adet üst düzey (1) yönetici belgesine ve orta düzey yönetici belgesine (2) sahip personel istihdam ettirilmesi,
 • ISO 9001, OHSAS 18001, TSE 12257 ve ISO 14001 belgelerine sahip olunması,
 • Özmal araç sayısının 19 katını geçmeyecek şekilde kiralık servis çalıştırılması gerekiyor.

Yukarıdaki şartlar A grubu tüzel kişiler için geçerliydi. B,
C ve D grupları için ise şöyle:

 • B grubu tüzel kişiler için A grubu için gerekli şartların hemen hemen hepsi geçerli. Bununla birlikte, B grubunun ISO 14001 belgesine sahip olmasına gerek yok. Ayrıca B grubu, özmal araç sayısının 15 katı kadar kiralık araç çalıştırabilir.
 • C grubu, özmal araç sayısının 12 katı kadar kiralık araç çalıştırabilir. Güzergah belgesi almak isteyen bu gruptan; ODY 2 belgesi, İSO 9001 belgesi ve TSE 12257 belgesi talep edilir.
 • D grubundan sadece TSE 12257 belgesi talep edilir. D grubu özmal araç sayısının 8 katı kadar kiralık servis aracı bulundurabilir.

Tüm gruplar için geçerli olan güzergah izin belgesi
koşulları şu şekildedir:

 • Düzenlenen güzergah izin belgesi 10 yıl için
  geçerlidir. Bu sürenin sonunda yenilenmesi gerekir.
 • Belgeye şahıs olarak başvuracak kişilerin en az
  3 yıl İstanbul’da ikamet etmiş olması gereklidir.
 • Güzergah izin belgesi kiralanamaz.
  Kiralandığının tespiti halinde firma bir daha güzergah belgesi başvurusunda
  bulunamaz.

Güzergah Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar 2019 – 2020 Güncel Durum

Güzergah izin belgesi almak için gerekli evraklar tuhim.ibb.gov.tr/personel-servis-tasimacilgi/ bağlantısı kullanılarak aşağıda derlenmiştir.

Güzergâh Kullanım İzin Belgelerinin amacı dışında
kullanımının tespiti halinde; UKOME kararları ile belirtilen hükümler
doğrultusunda yaptırımlar uygulanarak izin belgesi iptal edilir ve ilgili
taşımacıya 6 ay süre ile izin belgesi düzenlenmez ayrıca bu ibare izin
belgelerinin üzerine eklenerek taşımacı bilgilendirilir.

 1. Motorlu Araç Trafik ve Araç Tescil Belgesi,
  (Klimalı) (Engelli erişimine uygun araçlarla ilgili 5378 Sayılı Engelliler
  Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır).
 2. Resmi Gazetenin 26.10.2016 Tarih ve 29869 Resmi
  Gazete Sayısı ile yayınlanmış olan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında
  Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera sistemlerinin
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış uygunluk
  belgesi,
 3. Araçtaki tüm koltuklarıkapsayan Zorunlu Koltuk
  Ferdi Kaza Sigortası,
 4. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Resmi İnternet
  Sitesinde örneğibulunan, öğrenci velisi ile taşımacı (gerçek veya tüzel
  kişilik) arasında yapılacak sözleşme/Sözleşme (Taşıt Kiralık ise) Şirket ile
  taşınan kurum (firma) arasında sözleşme/Sözleşmeler (Kamu ile yapılan
  sözleşme–taşıt kiralıksa yapılan sözleşme)
 5. Şoför olarak çalışacaklara ait Toplu Taşıma
  Aracı (Ticari Taşıt) Kullanım Belgesi/kurum onayı,
 6. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi üzerine
  kayıtlı şoförlere ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgeleri,

Şehir İçi Güzergah Belgesi Dilekçe Örneği

Servis taşımacılığı hizmeti vermek isteyen kişilerin
güzergah belgesi almak için başvuru esnasında götürmeleri gereken evrakların
arasında bir de dilekçe var. Bu dilekçenin nasıl yazılması gerektiğini aşağıda
görebilirsiniz:

Büyükşehir Belediyemiz mücavir alanları içerisinde çalışan 34 L …………. plaka sayılı aracımla servis taşımacılığı yapmamdan dolayı Aşağıda belirtilen güzergahlar ve bilgiler ile dilekçe ekinde sunmuş olduğum belgelere göre, Araç Uygunluk Belgesi ile Güzergah İzin Belgesinin düzenlenerek verilmesini arz ederim. ……./……./ 2020

İBB Yol Güzergah Belgesi Nasıl Yenilenir?

Güzergah izin belgesi artık online olarak
yenilenebilmektedir. Yenileme işlemi yapmak isteyen kişilerin www.ibb.gov.tr adresinde sayfanın solunda yer
alan interaktif uygulama panelinden işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
Yapılan başvurunun durumu https://www.turkiye.gov.tr/ulastirma-ve-altyapi-guzergah-belgesi-sorgulama-gercek-kisi
adresi üzerinden kontrol edilebilir.

Güzergah Belgesi Ücret Tablosu – 2019 Güncel Durum

Servis
Taşımacılığı İzin Belgeleri
Süresi Ücreti
Ücretsiz Servis Taşımacılığı (Diyaliz ve
Rehabilitasyon) Güzergâh Kullanım İzin Belgesi
1 YIL 100 TL
Yüksek Öğrenim Kurumları Öğrenci Servis
Taşımacılığı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi
1 YIL 100 TL
Ücretsiz Servis Taşımacılığı (Liman
Ücretsiz Servis) Güzergâh Kullanım İzin Belgesi
1 YIL 100 TL
Ücretsiz Servis Taşımacılığı (Otogar)
Güzergâh Kullanım İzin Belgesi
1 YIL 100 TL
Ücretsiz Servis Taşımacılığı (Marketler)
Güzergâh Kullanım İzin Belgesi
1 YIL 100 TL
Ücretsiz Servis Taşımacılığı (Kendi
Personelini Taşıma) Güzergâh Kullanım İzin Belgesi
1 YIL 100 TL
Turizm Servis Taşımacılığı Güzergâh
Kullanım İzin Belgesi
1 YIL 100 TL
Öğrenci / Personel Servis Taşımacılığı
Güzergâh Kullanım İzin Belgesi
1 YIL 100 TL
Ücretsiz Servis Taşımacılığı (Sosyal Etkinlikler Grup Servis) Güzergâh Kullanım
İzin Belgesi
1 YIL 100 TL

2019 yılı güzergah belgesi ücret bilgileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü sitesinden derlenmiştir.