İstanbul trafiği bu şehirde yaşayan çoğu kişiyi, özellikle de evinden işine ve işinden evine gitmek için yolda saatlerini geçiren çalışanları olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle şehrin yaşanabilir kılınması için öncelikle trafik sorununu çözecek önlemlerin alınması gerekiyor. Bu önlemlerin başında da toplu taşıma araçlarının ve servis hizmeti veren araçların düzenli ve sistemli şekilde çalıştırılması geliyor.

Servis sürücüleri için getirilen kural ve standartlar, servis hizmetinin doğru çalışması için uygulanıyor. Servis şoförlüğü için gerekli belgeler, bu amaçla getirilen standartların başında geliyor.

Servis şoförlüğü maaşları ve servis şoförlüğü için gerekli belgeler; personel servisi, okul servisi ya da turizm amaçlı servis hizmetlerinde faaliyet göstermek isteyen sürücüler için en önemli konulardan bazıları.

Servis şoförlüğü maaşları ve servis şoförlüğü için gereken belgelerle ilgili 2019 ve 2020 yıllarına dair güncel bilgileri öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Servis Şoförü Olma Şartları Nedir? 2019 – 2020 Güncel Durum

Farklı sektörlerde çalışan sürücülerin, sektör özelinde
yerine getirmeleri farklı şartlar bulunuyor. Öncelikle okul servisi
şoförlerinin yönetmelikçe belirlenen kurallarını ele alalım.

Okul Servisi Şoförü Olmanın Kriterleri

 • 26 yaşından gün almış, 66 yaşından gün almamış olmak
 • Affa uğramış olması fark etmeksizin devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı olan suçlar işlememiş, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan mahkum olmamış, bu suçlar hakkında devam eden kovuşturmalara sahip olmamış olmak
 • Kasten adam öldürme, istismar, uyuşturucu madde bulundurma veya satma gibi suçlar işlememiş ve bu konularda kovuşturmaya sahip olmamış olmak
 • D sınıfı sürücü belgesi için en az 5 yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az 7 yıllık sürücü belgesine sahip olmak
 • Aile hekiminden servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair rapor almış olmak
 • Yetkili kuruluşlardan servis şoförlüğü mesleği bakımından psikoteknik açıdan sağlıklı olduğunu gösterir rapor almak
 • Son 5 yıl içerisinde bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak
 • Alkollü araç kullanımı ve hız sınırını aşma gibi nedenlerden dolayı sürücü belgeleri birden fazla kez alınmamış olmak
 • Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi almış olmak
 • Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak

Personel Servisi Şoförü Olma Şartları 2019 – 2020 Güncel Durum

Personel servis şoförü olma şartları da okul servisi şoförü olma şartları ile paralellik gösteriyor. Personel servis şoförü olmak isteyen kişilerin de yukarıda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olması ya da bu suçlarla ilgili herhangi bir kovuşturma içinde olmamaları gerekiyor.

Bununla birlikte, okul servisi için de geçerli olmak üzere,
personel servisi şoförlüğü yapmak isteyen kişilerin de şu şartları yerine
getirmeleri gerekiyor:

 • Psikoteknik rapora sahip olmak
 • D sınıfı sürücü belgesi için en az 5 yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az 7 yıllık sürücü belgesine sahip olmak
 • Aile hekiminden servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair rapor almış olmak
 • Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi almış olmak
 • Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak

Son yıllarda ortaya çıkan olumsuz durumlar ve kazaların artışı nedeniyle artık alkollü araç kullanılmasına ya da aşırı hız yapılmasına kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek. Bununla birlikte, yakın dönemde servis şoförü olmak için 30 yaş doldurma standardı getirilmesi bekleniyor.

Ayrıca servis sürücüsü olmak için E sınıfı ehliyeti 3 yıl taşıma şartının 12 yıla, B sınıfı ehliyeti taşıma şartının da 5 yıldan 7 yıla çıkarılması öngörülüyor.

Servis Şoförü Üst Yaş Sınırı Nedir? 2019 – 2020 Güncel Durum

Personel servisi ve okul servisi şoförleri için geçerli
olmak üzere, servis şoförü olmak için üst yaş sınırı 63’ten 66’ya
çıkarılmıştır.

2019’daki Servis Şoförü Maaşları Nelerdir?

Servis şoförü maaşları, sürücünün çalıştığı sektöre, hizmet
yılına ve sahip olduğu kıdeme göre değişiklik gösterir. Özel sektörde servis
şoförü çalışanları firmaya göre farklılıklar taşıyabilmektedir. Devlette servis
şoförü maaşları ise 2019 yılında şu şekildedir:

Hizmet
Yılı
Derece Maaş
25 hizmet
yılını doldurmuş 
1/4 derecesine sahip
OGM şoförü
4.000 TL
21 hizmet
yılını doldurmuş 
1/1 derecesine sahip
OGM şoförü
3.800 TL
10 hizmet
yılını doldurmuş 
5/2 derecesine sahip
OGM şoförü
3.500 TL
5 hizmet
yılını doldurmuş 
7/2 derecesine sahip
OGM şoförü
3.400 TL
Çalışmaya yeni
başlamış
9/1 derecesine sahip
OGM şoförü
3.300 TL

Servis Şoförü Nasıl Olunur? 2019 – 2020 Güncel Durum

Servis şoförü olmak için gereken minimum eğitim düzeyi ilköğretimdir. Servis şoförleri meslek tanımı olarak öğrenci ya da personel taşımalarında ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı kullanan kişidir.

Servis şoförü olmak için iş başvurusunda bulunan ve başvurusu olumlu sonuçlanan kişilerin yerine getirmesi gereken bazı kurallar vardır. Bu kuralların ilki ise gerekli belgelerin alınmasıdır.

Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi, taşımacılık hizmeti vermek için alınması gereken en önemli belgelerden biridir. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulmak için buraya tıklayarak konu özelinde hazırladığımız blog yazımızı okuyabilirsiniz.

Servis Şoförü Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Servis Şoförü Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından, servis şoförlerine alınma şartı getirilen bir belgedir. Okul servis araçlarını kullanan şoförlerin, 03.09.2020 tarihinden itibaren MYK mesleki yeterlilik belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir. Servis şoförü mesleki yeterlilik belgesi geçerlilik süresi 5 yıldır.

Servis Şoförü Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Servis şoförü mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen
kişilerin öncelikle online başvuru
yapmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında iletilmesi gereken evraklar
şunlardır:

 1. Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel
  Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı
  olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
 3. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka
  dekontu.
 4. Başvuru ön şartları başlığı altına sıralanan
  belge ve bilgiler.

Başvuru evrakları tamamlandıktan sonra yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere iki aşamalı sınav gerçekleştirilmektedir. Aday her iki sınavda da başarılı olduğu takdirde başarılı kabul edilir.

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 ve A2 yeterlilik birimlerinden başarılı olması zorunludur. Her iki sınavdan da başarılı sonuç alan aday, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış olur.