Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

İstanbul denildiğinde akla ilk gelen şehrin güzelliği ise, ikincisi de trafiği. Bugün İstanbul’da çalışan milyonlarca kişi, sadece işine gidip gelebilmek için iki kıta arasında yolculuk yapıyor. Aynı durum, okul için saatlerini geçiren öğrenciler için de geçerli. Okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla, İstanbul’da çalışan kişilerin trafikte geçirdiği saatler giderek artıyor.

Evinden işine yürüyerek ya da tek bir otobüsle gidip gelme şansına sahip kişiler olsa da, İstanbulluların büyük bir çoğunluğu; dinlenmek, rahatlamak ve sosyalleşmek için ihtiyaç duydukları zamanı yolda geçiriyor. Kişisel araçlarıyla işe gidip gelen kişiler ise karayolu, köprü, benzin, kart ücreti ve otopark gibi masraflar yüzünden büyük kayba uğruyor. Trafik stresi, yolda geçirilen saatler ve masraflar, kısa bir süre içerisinde üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere tüm çalışanların yorulmasına, uzun vadede ise motivasyonunu yitirmesine ve farklı bir iş arayışına girmesine neden oluyor.

Volt Lines işte bu noktada devreye giriyor ve personel servis taşımacılığı hizmeti ile önce kişilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi, ardından İstanbul’un en büyük sorunu olan trafiği azaltmak için yapıcı adımlar atmayı hedefliyor. Volt Lines servis araçları ile işlerine ve evlerine giden çalışanların trafikte kalma saatleri ve eve yürüme mesafeleri azalıyor, bu durum çalışanın motivasyonunu yükseltmenin yanı sıra, yaşam kalitesini de artırıyor. Bu durum, uygun fiyat politikası ile de birleştiğinde, bugüne dek personel servis taşımacılığı hizmetinden hiç yararlanmamış işletmelerin bile Volt Lines ile işbirliği yapmasını sağlıyor. 

Sistemin güvenli ve etkili bir şekilde yürümesi için “Personel Taşıma Sözleşmesi” yapılması gerekiyor. Volt Lines’ın sunduğu bu hizmetin arka planında bir “Personel Servis Araçları Yönetmeliği” bulunuyor. Volt Lines’ın sürücüleri arasına katılabilmeniz için öncelikle “Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi”ni almanız gerekiyor. 

Yetki belgesi başvurumu nereden yapabilirim?

Müracaat için gerekli evrakları derledikten sonra, yetki belgesi başvurunuzu buradan yapabilirsiniz:


Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi Başvurusu Yap

img-voltlines

Yetki Belgesi Başvurusu için Gerekli Evraklar Neler?

(Kaynak: https://tuhim.ibb.gov.tr/personel-servis-tasimacilgi/)

Gerçek Kişi – Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

1. İlgili Oda Faaliyet Belgesi (Mevcut servis taşımacıları için, çalışılan döneme ait faaliyet belgesi,
mükellef kaydı veya 25.05.2015 tarihi öncesine ait güzergâh kullanım izin belgesi).
Tüzel Kişi – Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar
1. Şirket yetkilisine ait imza sirküleri,
2. Şirket ticaret sicil gazetesi örneği,
3. Şirketin merkezinin veya şubesinin İstanbul ili sınırları içerisinde olduğuna dair belge,
4. İlgili Oda Faaliyet Belgesi (Mevcut servis taşımacıları için, çalışılan döneme ait faaliyet belgesi,
mükellef kaydı veya 25.05.2015 tarihi öncesine ait güzergâh kullanım izin belgesi),
5. Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Taahhütnamesi (internet üzerinden yapılan
müracaatlarda onaylanacak olup ayrıca istenmeyecektir),
6. Başvuru grubuna göre (A, B. C ve D) sağladığı standartları gösterir belgeler (Orta Düzey
Yönetici (ODY2) Mesleki Yeterlilik Belgesi, Üst Düzey Yönetici (ÜDY2) Mesleki Yeterlilik Belgesi,
ISO 9001, OHSAS 18001 ve TSE 12257 Belgeleri).

Gerçek Kişi – Servis Taşımacılığı Kartı Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler
1. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi,

Tüzel Kişi – Servis Taşımacılığı Kartı Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler

1. Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Şirket Yetkilisi İmza sirküleri,
2. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi,
Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler
1. 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olduğunu gösteren resmi kurum
belgesi/onayı,
2. Servis taşıtı minibüs ise 7 yıllık, otobüs ise 5 yıllık sürücü belgesi,
3. Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması (son iki aylık),
4. E-devlet üzerinden Son Beş yıla ait Sürücü Belgesi Ceza Bilgisi Sorgulaması  (Son beş (5) yıl
içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak
taşıt kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış
olmak,)
5. Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı
(Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak şoförlerin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘81.’
‘82.’ ‘83.’ ‘86.’ ‘87.’ ‘88.’ ‘94.’ ‘95.’ ‘96.’ ‘102.’ ‘103.’ ‘104.’ ‘105.’ ‘106’, ‘107’, ‘108’, ‘109.’,
‘148.’, ‘149.’, ‘179/3.’ ‘188.’ ‘190.’ ‘191.’ ‘226’ ‘227.’ ve 5326 Sayılı Kabahatler
Kanunu’nun ’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir),
6. Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardına Uygun Servis Taşıtı
Şoförü sertifikası sahibi olmak (Sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir),
7. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik raporu,
8. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden her yıl alınacak bulaşıcı
hastalıklar ve göz sağlığı ve psikiyatri yönünden (uzman unvanına sahip doktorlardan) sağlık
raporu (son bir yılı aşmamış olmalı).


Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler

1. Motorlu Araç Trafik ve Araç Tescil Belgesi, (Klimalı) (Engelli erişimine uygun araçlarla ilgili 5378 Sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır).
2. Resmi Gazetenin 26.10.2016 Tarih ve 29869 Resmi Gazete Sayısı ile yayınlanmış olan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera sistemlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış uygunluk belgesi,
3. Araçtaki tüm koltukları kapsayan Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası,
4. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesinde  örneği bulunan, öğrenci velisi ile taşımacı (gerçek veya tüzel kişilik) arasında yapılacak sözleşme/Sözleşme (Taşıt Kiralık ise)
Şirket ile taşınan kurum (firma) arasında sözleşme/Sözleşmeler (Kamu ile yapılan sözleşme–taşıt kiralıksa yapılan sözleşme)
5. Şoför olarak çalışacaklara ait Toplu Taşıma Aracı (Ticari Taşıt) Kullanım Belgesi/kurum onayı,
6. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi üzerine kayıtlı şoförlere ait Sosyal Güvenlik Kurumu
belgeleri,
(Güzergâh Kullanım İzin Belgelerinin amacı dışında kullanımının tespiti halinde; UKOME
kararları ile belirtilen hükümler doğrultusunda yaptırımlar uygulanarak izin belgesi iptal edilir
ve ilgili taşımacıya 6 ay süre ile izin belgesi düzenlenmez ayrıca bu ibare izin belgelerinin
üzerine eklenerek taşımacı bilgilendirilir).

2019 Yılı Yetki Belgesi Ücretleri

(Kaynak: UBAK Resmi Sitesi)

Belge Tanımı Simgesi 2019 Ücretleri (TL)
Yurtiçi tarifesiz yapacaklara verilir. Al 12.373
Uluslararası tarifesiz yapacaklara verilir. A2 18.559
Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara verilir. B1 74.238
Ticari ve tarifesiz yapacaklara verilir. B2 30.932
Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak, kendi personelinin taşımasını yapacaklara verilir. B3 6.186
Hususi taşımacılık yapacaklara verilir. Cl 15.000
Ticari amaçla yapacaklara verilir. C2 49.492
Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir. C3 12.373
Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara verilir. D1 37.119
Ticari ve tarifesiz olarak yapacaklara verilir. D2 18.559
Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak, kendi personelinin taşımasını yapacaklara verilir. D3 6.186
Ticari olarak, taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak yapacaklara verilir. D4 4.949
Yurtiçi acentelik yapacaklara verilir. F1 4.949
Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği verilir. F2 7.423
Yurtiçi eşya acenteliği yapacaklara verilir. G1 4.949
Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya acenteliği yapacaklara verilir. G2 7.423
Yurtiçi kargo acenteliği yapacaklara verilir. G3 4.949
Yurtiçi yapacaklara verilir. H1 4.949
Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara verilir. H2 7.423
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı verilir. K1 12.373
Hususi taşımacılık yapacaklara verilir. K2 12.373
Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir. K3 6.186
Yurtiçi yapacaklara verilir. L1 123.730
Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara verilir. L2 247.460
İliçi yapacaklara verilir. M1 24.746
Yurtiçi yapacaklara verilir. M2 185.595
îliçi yapacaklara verilir. N1 12.273
Yurtiçi yapacaklara verilir. N2 24.746
İliçi yapacaklara verilir. P1 24.746
Yurtiçi yapacaklara verilir. P2 185.595
Yurtiçi yapacaklara verilir. R1 185.595
Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara verilir. R2 247.460
Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara verilir. T1 6.186
Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara verilir. T2 6.186
Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara verilir. T3 6.186
Her Bir Taşıt Kartı   371
Uyarma   74
Taşıma Özel İzin Belgesi   247

Ücretler tablosunu cihazınıza indirmek için tıklayın.

Yetki Belgesi başvurumu nereden yapabilirim?

Müracaat için gerekli evrakları derledikten sonra, yetki belgesi başvurunuzu buradan yapabilirsiniz:

2019 yılı Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi evrakları ilgili detaylı bilgi almak ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Servis taşımacılığı yetki belgesi, personel taşıma sözleşmesi ve personel servis araçları yönetmeliği gibi hususlar; hem özel sektör çalışanları hem de kamu sektörü çalışanlarını kapsıyor.

 

Servis taşımacılığı yetki belgesi ile tüm personel servis taşıtlarının mevcut ve planlanmış olan toplu taşıma sistemi ile uyumlu şekilde faaliyet göstermesi ve bu sayede güvenli, denetlenebilir, kriterleri belli olan ve sürdürülebilir bir sistem kurulması hedefleniyor.

 

2019 yılı Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi evrakları ilgili detaylı bilgi almak ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Benzer Makaleler

blank

Personel Taşımacılığında KDV Tevkifatı

Tevkifat nedir? Nasıl hesaplanır? Personel taşımacılığında KDV Tevkifatı konusuna değinmeden önce, tevkifatın ne olduğunu anlamak gerekmektedir. TDK’ya göre “tevkifat”ın kelime anlamı: Para konusunda kesintilerdir. Vergiler