Volt Lines Kadın Sürücü İstihdamını Artırmayı Hedefliyor

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Tüm ilerlemelere rağmen, işgücüne katılımda kadın ve erkek arasında hala büyük boşluklar bulunuyor. Küresel ölçekte kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 49 iken, erkeklerde bu oran yüzde 75; üstelik bazı ülkelerde aradaki fark yüzde 50’ye kadar çıkıyor.
Kadının işgücüne katılımının eksikliği, çok taraflı olumsuz sonuçlar yaratıyor. Ekonomik bir perspektiften bakıldığında, istihdamdaki cinsiyet farklarını azaltmak küresel gayri safi yurt içi hasılada büyümeyi artırıyor. Bundan daha önemlisi kadın istihdamı, kadın haklarına erişimde önemli faydalar sağlıyor. Çalışma özgürlüğü, insan refahının önemli bir parçası ve kadınların bu hakka erişiminin sağlanması da başlı başına önemli bir amaçtır.
Mesleklerin Cinsiyeti Yoktur!

2020, dünya için zor bir yıl oldu. Hem iş hayatında hem de kişisel hayatlarda çok kapsamlı değişimlere neden olan bu yıl, Volt Lines için oldukça heyecanlı bir gelişmeyi beraberinde getirdi. İlk kadın sürücümüz, 25 yıldır yurt içinde ve yurt dışında farklı alanlarda bu görevi yapmış olan Zeynep Alemdar Akıncı, Volt Lines ekibine katıldı!
Özellikle personel servisi gibi erkek çalışanların ağırlıkta olduğu bir sektörde sevgili sürücümüz Zeynep Kaptan’ın ekibimize katılmasının mutluluğunu yaşarken, ikinci kadın sürücümüz Mizan Akyol’un da aramıza katılmasıyla 2021 yılına güzel bir başlangıç yaptık. Sevgili Mizan Kaptan’ın da Volt Lines’ta çalışmaktan memnun olması heyecanımıza heyecan kattı!

Biliyoruz ki ne kadar çok kadın, erkek mesleği gibi görünen iş alanlarına katılmaya başlarsa, o kadar çok kadın cesaret ve umut bulacak. İşgücüne ne kadar çok kadın katılır, kadın istihdamı ne kadar artarsa, haklara erişim ayrıcalığı o kadar ortadan kalkacak.

Kadınların erkeklerle eşit koşullarda çalıştığı, kazandığı ve yaşadığı bir dünya için sevgili kadın kaptanlarımızın cesaretinin herkese ışık olmasını diliyoruz ve kadın sürücü adaylarımızın başvurularını heyecanla bekliyoruz

Benzer Makaleler

Volt Lines Covid-19 Dönemi Yenilikleri

Volt Lines Covid-19 Dönemi Yenilikleri Volt Lines olarak pandemi döneminde kritik operasyonlarında görevli çalışanları ofise gidip gelmeye devam eden şirketler için personel taşımacılığı hizmetimize kesintisiz