Volt Lines Akıllı Ulaşım Teknolojileri ve Taşımacılık A.Ş.

HES KODU SORGULAMA AYDINLATMA METNİ

Volt Lines Akıllı Ulaşım Teknolojileri ve Taşımacılık A.Ş. (“Volt Lines”) olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve kişisel veri güvenliği konusunda hassasiyet göstermekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni, COVID-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini hafifletmek adına Volt Lines tarafından paylaştığınız Hayat Eve Sığar (“HES”) kodunun işlenmesi esasları hakkında ziyaretçilerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

HES Kodunun Toplanması ve Hukuki Sebepleri

HES Kodu, Volt Lines olarak taşımacılık hizmetimizde güvenliği sağlama ve gözetme yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve hem çalışanlarımız hem de yolcularımızı için sağlıklı bir ulaşım ortamını sağlamak amacıyla Kanun madde 5/1 ve 6/2 çerçevesinde süresiz kod olarak mobil uygulama vasıtası ile toplanmaktadır.
 

HES Kodunun İşlenme Amaçları

HES Kodu toplu kullanım alanlarında geçirilecek süre boyunca bulaşma riskini azaltmak amacına hizmet etmekte ve hastalık riski taşıyıp taşımadığınıza ilişkin bilgi içermektedir.Bu kapsamda ziyaretçilerimize ait kişisel veriler;

  • Şirketimize ait servis araçlarında sağlıklı bir yolculuk ortamı sağlamaki
  • Yolcularımız ve sürücülerimizin hastalık riski taşıyıp taşımadığının takip edilmesi,
  • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve icrası,
  • İş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve yürütülmesi ile veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçları dahilinde işlenmektedir.

HES Kodunun 3. Kişilere Aktarılması

HES Kodunuz işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddeleri kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında destek alınan iş sağlığı ve güvenliği firmalarına, yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinize ilişkin KVKK 11. maddesinde sayılan haklarınız Volt Lines Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninde yer almaktadır.