Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Şirket çalışanlarının güvenliği ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla gün geçtikçe daha önemli bir konu haline gelen iş sağlığı ve güvenliği, aynı zamanda istihdamın giderek arttığı bir meslek kolu haline geldi. Her geçen yıl daha fazla kişinin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak çalışmak istediği bu dönemde, bu meslek kolu ile ilgilenen kişilerin bir iş sağlığı ve güvenliği sertifikası alması gerekiyor.

İş sağlığı ve güvenliği sertifikası ve iş sağlığı ve güvenliği sertifikası veren kurumlar ile ilgili bilmeniz gereken tüm detayları blog yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Ne İşe Yarar ve Nedir?

İş güvenliği uzmanı olarak kariyer yapmak isteyen kişilerin gerekli şartları tamamladıktan sonra almaları gereken belgeye iş sağlığı ve güvenliği sertifikası adı verilir.

30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri” başlıklı 6. maddesi ile iş yerlerine iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kanuni zorunluluk ile birlikte, iş güvenliği uzmanı mesleği eskisinden de daha önemli hale gelmiştir. İstihdamın giderek arttığı bu sektörde çalışmak isteyen kişiler için iş sağlığı ve güvenliği sertifikası almak elzem durumdadır. Bu sertifikanın alınması, kişinin iş sağlığı uzmanı olarak görev alabilmesini sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki iş imkanlarını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Nasıl İş Güvenliği Uzmanı Olunur?

İş güvenliği uzmanı olmak isteyen adayların öncelikle iş güvenliği eğitimlerine katılması ve ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına girmesi gerekiyor. Sınavdan 70 puan ve üzeri sonuç alan adayların iş güvenliği uzmanı olarak resmi şekilde göreve başlayabilmeleri için ise iş sağlığı ve güvenliği sertifikası almaları şartı var. Bu sertifikanın alınabilmesi için adayın gerekli evrakları hazırlayarak başvuru yapması gerekli.

İş sağlığı ve güvenliği sertifikası alıp İSG uzmanı olmak için başvuru esnasında hazırlanması gereken evrakları görüntülemek için buraya tıklayarak konu özelinde hazırlamış olduğumuz blog yazımızı okuyabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Nasıl Alınır?

İş sağlığı ve güvenliği sertifikası almak isteyen adayların ilk olarak iş sağlığı ve güvenliği bölümünü bitirmeleri gerekir. Bu eğitim ile teorik ve uygulamalı olarak şirketlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ihtiyaçları öğrencilere öğretilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği bölümünü bitiren mezunlar, lisans diploması almaya hak kazanır. Bu mezunlar daha sonraki süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilirler.

İş sağlığı ve güvenliği lisans diplomasına sahip olan mezunlar ilk olarak C sınıfı iş güvenliği sınavına girebilirler. B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği sınavına girmek isteyen adaylar C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine, A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği sınavına girmek isteyen adaylar ise B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği sertifikası almak için sahip olunması gereken evraklar şu şekildedir:

 • Başvuru yapılacak olan kurum adına yazılan, adayın T.C. kimlik numarasının ve iletişim bilgilerinin bulunduğu ıslak imzalı başvuru yazısı
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim alındığına dair diploma
 • A sınıfı programına katılmak için B sınıfı belgesi ve bu belge ile dört yıl görev yapıldığını ispat eden belgeler
 • B sınıfı programına katılmak için C sınıfı belgesi ve bu belge ile üç yıl görev yapıldığını ispat eden belgeler
 • T.C. kimlik numarası yazılı beyanı

A B ve C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Tipleri Arasında Ne Fark Var?

İş sağlığı ve güvenliğinde A, B ve C sınıfları, işyerinin iş güvenliği açısından tehlike durumunu gösterir. Sınıfların açılımı şu şekildedir:

 • A sınıfı: Çok tehlikeli kabul edilen işyerleri
 • B sınıfı: Tehlikeli kabul edilen işyerleri
 • C sınıfı: Az tehlikeli kabul edilen işyerleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Fiyatı

İş sağlığı ve güvenliği evrakları tamamlandıktan sonra, sertifika almak için İstanbul Aydın Üniversitesi ve ATASEM gibi kurumlar tarafından verilen uygulamalı eğitimin bitirilmesi gerekmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği C Sınıfı Eğitim Programı’nda yer alan dersler şu şekildedir:

DERSİN ADI İş Sağlığı ve Güvenliği
C Sınıfı
Yüz yüze Eğitim (Saat)
   
Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması 1
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi 2
İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 2
Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği 1
Temel Hukuk
İş Hukuku 3
Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler 1
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 2
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 15
Çalışma Ortamı Gözetimi 1
İş Hijyeni 1
İşyeri Bina ve Eklentileri 1
Fiziksel Risk Etmenleri 4
Kimyasal Risk Etmenleri 4
Biyolojik Risk Etmenleri 1
Psikososyal Risk Etmenleri 1
Ergonomi 2
Korunma Politikaları 2
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2
Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 3
Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği 3
Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1
El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1
Bakım – Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1
Yangın 5
Acil Durum Planları 2
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri 1
Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 2
Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 2
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2
Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1
İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2
Kişisel Koruyucu Donanımlar 2
İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği 2
İş Kazaları 3
Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları 1
İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler 1
Ağır ve Tehlikeli İşler
Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması
Çalışma Hayatında Etik 1
Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim 2
Değerlendirme ve Son Test 1
YÜZ YÜZE EĞİTİM TOPLAMI: 90
İşyerinde Pratik Uygulamalar
GENEL TOPLAM: 220

İş sağlığı ve güvenliği sınav ücreti ortalama 200 TL civarındadır. Sınavı 70 ve üzeri puan alarak başarı ile geçen adayların belge almak için hazırlaması gereken belgeler şunlardır:

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılan dilekçe
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Diploma ya da mezuniyet belgesi onaylı sureti
 • Belge ücretinin ödendiğine dair dekont

Belge ücretinin ödendiğine dair dekont alınabilmesi için T.C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Programıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sertifika Tahsilatlar hesabına 472 TL ödenmesi gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği E-Sertifika Örneği

Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan sertifika programına katılan ve başarı ile mezun olan adaylar, elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği görevini kendileri yürütebilirler. Bu programa 18 yaşını doldurmuş olan herkes diploma derecesi aranmaksızın başvurabilir.

Benzer Makaleler

blank

Araç Takip Sistemi Ne Kadar?

Araçlarınızın gerçek zamanlı takip etmeye yarayan araç takip sistemleri, farklı firmalar tarafından farklı koşullar ile satılmaktadır. Çalışacağınız firmayı belirlemeden önce ihtiyaçlarınızı belirlemeniz gerekir. Araç takip