YÜKLENİYOR...

VOLT LINES YOLCU UYGULAMASI KULLANICILARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 1.  Giriş ve Veri Sorumlusu

  İşbu Aydınlatma Metni, Volt Lines Akıllı Ulaşım Teknolojileri ve Taşımacılık A.Ş. (“Volt Lines”) tarafından oluşturulan ve işletilen web sitesi aracılığıyla elde edilen kişisel veriler bakımından veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Volt Lines’ın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun” veya “KVKK”) uygun olarak websitesi ziyaretçilerden ve kullanıcılardan elde ettiği kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirme yapmak amacıyla düzenlenmiştir.

 2. İşlenen Kişisel Veriler
  1. Web Sitesini Ziyaret Eden Tüm Kişiler Bakımından İşlenen Veriler
  2. İşlem Güvenliği Verisi: İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri, IP adres bilgileri, Diğer Bilgiler: Kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz veriler, İstek ve önerilerinize ilişkin mesajlar

  3. Madde 2.1’dekilere Ek Olarak Web Sitesi Üzerinden Bilgi Talebinde Bulunana Kullanıcılar Bakımından İşlenen Veriler
  4. Toplantı veya Doğrudan İletişim Talep Fonksiyonu Kullanıldığında: Ad-Soyad, Cep Telefonu Numarası, E-mail Adresi, Adına Talepte Bulunulan Tüzel Kişi / Firma Unvanı.

   Teklif Talep Fonksiyonu Kullanıldığında: Toplantı talep fonksiyonu altında kullanılan verilere ek olarak, adına talepte bulunulan tüzel kişi / firmanın “bulunduğu bölge”, “çalışan sayısı”, “talep edilen araç sayısı”, “hizmet tipi”, “talep edilen hizmete ilişkin kullanıcı tarafından sağlanan diğer bilgiler”.

 3. Verileri İşleme Amaçlarımız

  Topladığımız kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yukarıda belirtilenlere ek olarak şu amaçlar için işleriz:

  1. Web sitesi üzerinde bilgi ve işlem güvenliğini sağlamak.
  2. Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlayabilmek.
  3. İşverenizle aramızdaki personel servis taşımacılığı sözleşmesinde taahhüt ettiğimiz kalite ve nitelikte hizmet sunabilmek.
  4. Yürütmüş olduğumuz servis taşımacılığı faaliyetini düzenleyen kanun, yönetmelik, genelge, yönerge vb. yasal düzenlemelere uyum göstermek.
  5. Gerektiğinde yetkili kuruluşlara mevzuat veya resmi bir talep/emir/uygulama uyarınca bilgi vermek.
  6. Hizmetlerimizin ve Volt Lines uygulamalarının geliştirilmesini sağlamak.
  7. Pazarlama ve promosyon faaliyetlerini yürütmek.
  8. İnternet sitemizin kullanımını arttırmak, marka ve ürünlerimizin pazarlama süreçlerini yürütmek ve ziyaretçi ve kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilmek.
  9. Ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanmasını yapmak.
  10. Ziyaretçi/Kullanıcıların websitesini nasıl kullandığını analiz etmek.
  11. Hizmet seviyelerimizin ve kullanıcı deneyimlerinin denetimini ve raporlanmasını sağlamak.
  12. Ziyaretçi/Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerini planlamak ve icra etmek.
  13. Ziyaretçi/Kullanıcı geribildirim, talep ve şikayetlerin takibini sağlamak.
  14. Yeni ürün ve çözümler geliştirmek.

  Ayrıca, tüzel kişi adına hareket edenler bakımından, web sitesi aracılığıyla beyan edilen ve ilerleyen dönemlerde Volt Lines ile paylaşılan iletişim bilgileri, Volt Lines tarafından tanıtım, reklam, kampanya, teklif, promosyon, duyuru, kutlama, anket, çekiliş, yarışma, e-bülten gönderimi ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında e-posta / SMS vasıtasıyla iletişim amaçlı kullanılabilecektir.

 4. Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilere Aktarılıyor Mu? Aktarılıyorsa Aktarım Amaçları.

  İlgili yasalar gereği yükümlü olmadıkça veya yetkili makamların emriyle istenmedikçe herhangi bir kişisel verinizi izniniz olmadan üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız. Volt Lines olarak yasal gereklilikleri karşılamak, yasal hakları doğrultusunda hareket etmek veya yasal hak taleplerine karşı kendini savunmak, Volt Lines’ın menfaatlerini korumak, dolandırıcılığa karşı mücadele etmek ve dürüstlük ilkelerini korumak veya herhangi bir kişinin haklarını veya güvenliğini korumak için kişisel verileri ilgili yasal makamlardan gelen talep ve istekler doğrultusunda açıklayabiliriz. Volt Lines uygulamalarının işletilmesinde Amazon Web Server’ın güvenli bulut sistemini kullanmaktayız. Dolayısıyla, uygulama aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, yeterli güvenlik ve koruma yöntemlerinin bulunduğu Orta Avrupa bölgesinde (Frankfurt), aşağıda yer alan güvenlik özellikleri ve güçlü şifreleme algoritmalarına tabi olarak muhafaza edilmektedir:

  1. Beklemedeki veriler: AES-256 şifreleme algoritması ile korunur.
  2. Aktarılan veriler: sadece SSL / TLS (Güvenli) istemci bağlantılarına izin verilir.
  3. Erişim kontrolü: AWS'in bir "kimlik ve erişim yönetim sistemi" bulunur ve şirket içerisindeki yalnızca küçük bir grup kişinin verilere erişmesine izin verilir (Sistem Yöneticileri)
  4. Ağ yalıtımı ve güvenlik duvarı: Veri sunucuları "sanal özel ağda (VPC)" bulunmaktadır ve dışarıdan erişimi yoktur. Yalnızca aynı VPC'de bulunan diğer sunucuların verilere erişmesine ve işlemesine izin verilir.
  5. Veritabanı etkinlik akışları: AWS, dış güvenlik tehditlerinin ötesinde, içeriden gelen risklere karşı bir koruma sistemine sahiptir. Etkinlik akışını dinliyor ve buna bağlı olarak ilgili alarmlar üretilir.

  Dilerseniz AWS ve veri güvenliği hakkında daha fazla bilgi için https://aws.amazon.com/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

  Kişisel verilerinize gerek Volt Lines personeli gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erişilmesini ve kişisel verilerin aktarım amaçları dışında kullanılmasını engelleyecek şekilde gerekli idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. Kullanıcılar tarafından özel nitelikli kişisel verilerin paylaşımının söz konusu olması halinde, söz konusu verileri niteliklerine uygun bir şekilde ek güvenlik önlemleri ve yetkilendirmelere tabi olacak şekilde koruyacağız. Tarafınızca verilen izin doğrultusunda, kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarımı gerçekleştirildiği hallerde veri aktarımının güvenli bir şekilde sağlamaktan sorumluyuz. Kişisel verilerinize herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi veya kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde bu metinde yer verilen aktarımlar dışında üçüncü taraflarca erişilebilir hale gelmesi durumunda bu durumu derhal tarafınızca bildireceğiz.

  Hem veri işleyen hem de veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve bunlara uyulması için çalışanlarımızı ve alt yüklenici çalışanlarını yazılı şekilde bilgilendirmekteyiz.

 5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

  Kişisel veri sahibi olarak;

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
  6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
  7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
  8. Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

  haklarınız bulunmaktadır.

  Kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimliğinizin tespiti için gerekli belgeler ve iletişim bilgileriyle birlikte;

  1. Islak imzalı olarak Sultan Selim Mah. Hümeyra Sokak Nef 09 Sitesi B Blok No:7/217 Kağıthane İstanbul adresine postayla
  2. kvkk@voltlines.comadresine e-postayla

  iletebilirsiniz. Talebinizi bize iletmeniz durmunda talebin niteliğine göre talebe karşılık gerekçeli yanıtımızı en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak bildiririz. Ancak, işlemin ayrıca bir maaliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri uygularız.