Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Servis Taşımacılığı Kartı, İstanbul geneli öğrenci ve personel servis
taşımacılığı hizmeti verecek tüm gerçek ve tüzel kişiler tarafından Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınmalıdır.

Servis Taşımacılığı Kartı yalnızca İstanbul iline kayıtlı özmal araca sahip gerçek ve tüzel kişiler adına düzenlenmektedir. Servis Taşımacılığı Kartı’na müracaatta bulunabilmek için öncelikle “Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi”ne sahip olmanız gerekmektedir. Servis taşımacılığı yetki belgesi nasıl alınır ve ücretleri nelerdir buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

Servis Taşımacılığı Kartı alındıktan sonra ayrıca UKOME’den Güzergah
Kullanım İzin Belgesi de alınması gerekmektedir, aksi takdirde bu belgelere sahip olmayan gerçek ve tüzel kişiler hiçbir şekilde öğrenci ve personel servis
taşımacılığı hizmeti verememektedir.

Taşımacılar, servis taşımacılığı hizmeti alacak tüm resmi ve özel kurumlar, dernekler ve vakıflara, sözleşme yapmadan önce Servis Taşımacılığı Kartı’nı göstermek zorundadır.

Servis Taşımacılığı Kartı Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler:

Tüm Servis Taşımacılığı Kartı başvuruları e-tuhim.ibb.gov.tr adresinden yapılmaktadır.


Gerçek Kişi İçin,
1. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi.

Tüzel Kişi İçin,
1. Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Şirket Yetkilisi İmza sirküleri,
2. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi.

Servis Taşımacılığı Kartı Ücretlendirilmesi

Tüm ücretlendirmelerle ilgili detayları İBB’nin “2019 yılında uygulanacak ücret
tarifeleri
” sayfasında bulabilirsiniz.

 • Servis Taşımacılığı Kartı ücreti, 10 yıllık süre için 55,000 TL olarak
  belirlenmiştir.
 • Servis Taşımacılığı Kartı yıllık ücreti ise 5,500 TL’dir.
 • Servis Taşımacılığı Kart ücreti, ilk taksiti peşin olmak üzere 5 yıl vadede ve 5
  eşit taksitte alınmaktadır.
 • Servis Taşımacılığı Kartı’nın bir yıllık ücreti 365 takvim günü üzerinden
  hesaplanır, sürenin aşılması durumunda 1 ila 365 gün aralığındaki süreler için
  bir yıllık ücret ilave edilmektedir.
 • UKOME’nin 18.03.2019 tarihinde aldığı son karar ile Servis Taşımacılığı Kartı
  süreleri 10 yıldan 30 yıla uzatılacaktır.


Servis Taşımacılığı Kartı Devri veya İptali


Mevcut gerçek kişinin, tüzel kişiliğe geçmesi durumunda, mevcut taşımacı kapsamındaki öz mal taşıtları hariç tutularak belirlenen devir ücreti, devir başına 2,000 TL’dir.

Devir işlemlerinde, 2,000 TL olarak belirlenen devir ücretine taksit yapılmamaktadır, ancak devir yapacak kişiler bankaları ile görüşüp taksit yaptırabilmektedir.

Eğer devir işlemi bir satış sebebiyle olacaksa, UKOME binalarındaki ruhsat işleri bölümüne müracaatta bulunulması gerekmektedir. Bu işlem sırasında hem satıcı hem de alıcı halihazırda bulunmalıdır. Satışın beyanı yapıldıktan sonra hem alıcı hem de satıcı notere giderek satış işlemini tamamlayabilmektedir. Belirlenen satış ücreti üzerinden noter masrafları çıkmaktadır, bu yüzden satış fiyatını belirlerken bu detay da göz önünde bulundurulmalıdır.

Mevcut gerçek kişinin tüzel kişiliğe geçmesi durumunda, mevcut taşımacı kapsamındaki öz mal taşıtlarının devrinden ve taşımacıların 1. dereceden mirasçılarına yapacakları devirlerden de devir ücreti alınmamaktadır.

Servis Taşımacılığı Kartının iptalinin talep edilmesi durumunda, 1 ila 365 takvim günü arasındaki kullanımlar 1 yıl kabul edilerek kullanılmayan yıl bazlı bakiye iade edilmektedir. Ayrıca 25.05.2017 Tarih ve 2017/4-7 Sayılı UKOME Kararı ile Yeni Taşımacı veya Geçmiş Dönem Taşımacı kapsamından Mevcut Taşımacı kapsamına alınanların, Yeni Taşımacı veya Geçmiş Dönem Taşımacı için ödemiş oldukları Servis Taşımacılığı Kartı bedeli (ilgili kart
bedeli) iade edilmektedir.

Diğer tüm konularda bilgi almak için UKOME’yi 153 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

Benzer Makaleler